BARN (5-12 år)


Barngrupp 1A (nybörjare 5-7 år) lördagar kl 10:30 - start 26/8
Barngrupp 1B (forts. 5-7 år) lördagar kl 11:15

Barngrupp 2A 
(nybörjare 8-12 år, 1-2 termin) kl 17-18 onsdag, lördag kl 13 - start 23/8
Barngrupp 2B 
(fortsättning 8-12 år, 2 termin+) kl 17-18 tisdag + torsdag - start 22/8

Om ni är osäker på vilken grupp ni ska vara i kontakta oss! 

VUXEN (+13 år)

Shaolin kung fu 1 - nybörjare, 1-2 termin -  start 21/8
måndag kl 18-19
torsdag kl 18-19
lördag - Taiji - kl 12-13

Shaolin kung fu 2 - fortsättning - start 22/8
tisdag  kl 18-19
torsdag kl 18-19
lördag taiji kl 12-13
söndag kl 13-14:30

Taiji
lördag kl 12:00-13:00


Lov och andra datum:

  • Generellt har barngruperna ingen träningen under respektive skollov
  • Större helgdagar påverkar alla pass.
  • Då klubben arrangerar tävlingar vid ett par tillfällen om året är i regel träningen inställd de dagarna.