Om oss

Peder Finnsiö som gästintruktör i Kina 2017 Peder Finnsiö som gästintruktör i Kina 2017

Stockholms Wushu & Kung fu idrottsförening startades 2002 under namnet
Stockholms Wushu Institut (SWI).
Tidigare hade tränings- och tävlingsverksamheten bedrivits i systerföreningen Quan Fa som startade redan 1991.
SWK fokuserar på en bred verksamhet, som förutom träning även inbegriper träningsresor, kurser, domarutbildningar, tävlingar, försäljning av träningsutrustning och annat som är relaterat till wushu & kung fu.

Vi är idag flera instruktörer som samarbetar under samma tak i SWK.
Vi har även kontakt och regelbundet utbyte med ett flertal klubbar och andra wushu-aktörer i Kina.

Peder är också ordförande i Svenska Kung fu & Wushuförbundet, och i Stockholm - Gotlands Budo & Kampsportsförbund (SB&K Distrikt 4). Gunnar är domare i Sanda med internationell erfarenhet, och har även tidigare suttit i styrelsen för Svenska Kung fu & Wushuförbundet, och är förnärvarande huvudcoach för svenska landslaget i sanda.

På SWK kan du träna traditionell Shaolin kung fu och sanda. Du kan träna både för motion eller tävling, och kombinera på olika sätt utifrån dina egna förutsättningar.

På SWK har du en unik möjlighet att prova på olika wushustilar. Våra instruktörer är specialiserade på olika stilar, så att du kan hitta den form som passar dig bäst.

SWK satsar också på utåtriktade arrangemang och vill utveckla idrotten wushu i Sverige genom ett brett samarbete med olika klubbar, och genom olika arrangemang relaterade till wushu. SWI arrangerar bland annat Stockholm Sanda Cup,  Stockholm Kung Fu Festival, Nordic Open Wushu Championships, och har också arrangerat Svenska Mästerskapen i Wushu vid ett flertal tillfällen.

Stockholms Wushu & Kung fu idrottsförening är medlem i Svenska Kung fu & Wushu Förbundet, ett underförbund till Svenska Budo & Kampsportsförbundet och genom det Riksidrottsförbundet. Alla medlemmar är försäkrade genom förbundet.

Instruktörer

Peder Finnsiö, huvudinstruktör Shaolin & Barn - peder@swi.se
Gunnar Malm, huvudnstruktör Sanda - gunnar@swi.se
Yongtao Xing (munknamn Shi Xing Shan), instruktör Shaolin
Weitao Xing,  instruktör Shaolin
Jiping Wang, instruktör Taijiquan och taolu
Widar Hörberg - instruktör Shaolin
Mohammed Ghaderi, instruktör Barngrupp 2 & Shaolin
Isabel Finnsjö - instruktör Barngrupp 1 
Ani Sandgren - instruktör Barngrupp 1 - ani.sandgren@gmail.com
Charlie Hanserkers - instruktör Barngrupp 2 - dapyon@gmail.com

För mer information, e-posta till info@swi.se eller ring 070 670 51 81


Träningsresor till Kina

Vi arrangerar också träningsresor till Kina. Genom ett samarbete med flera kinesiska aktörer kan vi erbjuda olika upplägg för träning i Kina. 
​Läs mer här!


Webbshop


Facebook