Barnträning kung fu
 

Barngrupp 2, fortsättning VT 2021

Barngrupper


I barngrupperna lär vi ut traditionell Shaolin kung fu och grunder för vidare träning inom olika stilar i wushu, både i taolu (form) och sanda (fighting).  Vidare lär sig barnen grundtekniker i kung fu/wushu med vissa akrobatiska inslag. Efter en termin börjar man i Barngrupp 2 med form- och stavträning.

Syftet med träningen är att lära sig grunderna i kampsport, med fokus, kroppskontroll, koordination, smidighet och styrka.
En stor del av kampsport handlar om tålamod. ödmjukhet och respekt både mot sig själv och andra, vilket är en förutsättning för träningen.


I Barn 1 (5–7 år) får barnen lära sig grundläggande kampsport med kung fu. Träningen är anpassad till mindre barn som på ett lekfullt sätt får prova på och lära sig grunderna i kung fu. Mycket går ut på att kunna lyssna och följa med i rörelserna. Träningen är en gång i veckan på lördagar.
Som nybörjare kan man gå 1-2 terminer, och i fortsättningsgruppen efter 1-2 terminer.

I Barn 2 (8-12 år) är åldern satt till åtta år eftersom barn i regel behöver vara åtta år fyllda för att kunna tillgodogöra sig träningen. Här utvecklar vi grunderna och lär oss också form (taolu), och barnen får prova på sanda-tekniker.
Träningen är en eller två gånger i veckan (valfritt) första terminen, och två gånger per vecka i fortsättningsgruppen.
Som nybörjare kan man gå 1-2 terminer, och i fortsättningsgruppen efter 1-2 terminer.

Vid 13 år flyttas eleven upp till vuxengruppen, men det kan även ske tidigare om intresse och utveckling tillåter. Då kan man också börja träna sanda, som är fighting-grenen av kung fu med sparring. Elever som har lärt sig en form har möjlighet att vara med och tävla.

Förutsättningar för barngrupperna – viktigt!

Vi strävar efter att ha minst två instruktörer på alla barnpassen, för att säkerställa ordning och att alla får sin del av träningen.

För alla barngrupper gäller dock att barnen kan tillgodogöra sig träningen och undervisningen på egen hand.

Vad innebär det? 

Barnet behöver inte ha några speciella förutsättningar förutom en tillräcklig funktionskapacitet. Alla är olika, mognar olika, lär sig olika fort, har olika motoriska färdigheter och så vidare, det är vår utgångspunkt och alltså helt okej! Ofta gör vi gruppindelningar inom gruppen, eftersom alla befinner sig på olika nivåer, både kunskapsmässigt och mognadsmässigt, så alla ska kunna träna på sin nivå.

Vad som dock är helt nödvändigt är att barnet måste kunna lyssna på instruktörerna, och göra som de säger. 
Alla barn har olika förutsättningar att ta till sig instruktioner. Åldersnivåerna är en riktlinje. Minst lika viktigt är att barnen kan tillgodogöra sig träningen genom att följa de instruktioner som ges. Om vi bedömer att ett barn inte klarar av detta fungerar det tyvärr inte att delta. Våra resurser är i det fallet begränsade. Alltså: att barn inte medverkar i gemensamma övningar för att till exempel leka eller göra andra "egna" övningar är inte tillåtet. Att barnet behöver stå över ett moment för att hen inte kan, har ont eller är trött är en annan sak och självklart helt okej.

Om ditt barn har speciella behov och förutsättningar, vänligen kontakta oss innan för att prata igenom möjligheterna att medverka. Ju mer vi kan prata igenom innan, desto bättre för alla!

I de allra flesta fall låter vi gärna alla prova på en gång, för att både vi, och föräldrar och barn ska ha en chans att se hur det fungerar. 

Vi förbehåller oss dock rätten att ej tillåta medverkan av barn som vi bedömer inte fungerar i gruppen enligt vår policy.

Är förutsättningarna de rätta är ni alltid välkomna! Vi har gärna en öppen dialog med er föräldrar om alla tankar kring detta. Fråga oss gärna om något är oklart!


För frågor om barnträningen kontakta Peder Finnsiö, peder@swi.se eller 070 670 5181

Ansvariga instruktörer för barngrupperna
Grupp 1: Julia Finnsiö
Grupp 2: Peder Finnsiö och Yongtao Xing
info@wushukungfu.se

Anmäl er här!

 

Julia, instruktör barngrupp 1A och 1B
Julia, instruktör barngrupp 1A och 1B