Föreningen

Stockholms Wushu & Kung fu IF
Postadress: Broderivägen 14, 16838 BROMMA
Organisationsnummer: 802412-2007
RF-föreningsnummer: 37016-23
Träningslokal: Åsögatan 153
Plusgiro: 171 28 59-6

Föreningen är medlem i Riksidrottsförbundet genom Svenska Budo & Kamsportsförbundet och underförbundet Svenska Kung fu & Wushuförbundet 
Distriktsförbund: Stockholms Budo & Kampsportsförbund

Styrelse
Peder Finnsiö, ordförande
Gunnar Malm, kassör
Anna Toss, Sekreterare

Senaste årsmöte: 3 april 2022
För anmälan till årsmötet och mer information om verksamheten kontakta föreningen på info@wushukungfu.se