Föreningen

Stockholms Wushu & Kung fu IF
Postadress: Broderivägen 14, 16838 BROMMA
Organisationsnummer: 802412-2007
RF-föreningsnummer: 37016-23
Träningslokal: Åsögatan 153
Plusgiro: 171 28 59-6

Föreningen är medlemm i RF genom Svenska Budo & Kamsportsförbundet och underförbundet Svenska Kung fu & Wushuförbundet 

Styrelse
Peder Finnsiö, ordförande
Gunnar Malm, kassör
Anna Toss, Sekreterare

Nästa årsmöte: 2 april 2021
För anmälan och mer information kontakta föreningen på info@swi.se

Årsmötet genomfördes den 2 april med omval av sittande styrelse.