Välkommen att delta i Stockholm Sanda Cup!

Tävlingen är öppen för alla som är intresserade av att tävla i Sanda/Sanshou. Även utländskt deltagande är tillåtet.
När: Lördagen den 13 oktober 2018
Var: Skanstullshallen, Bohusgatan 28, Södermalm
Publikinsläpp:  kl 10, start kl 11


Tävlingen
Reglerna är Wushu-Sanshou och matcherna går i bäst av tre ronder i cupform (se nedan). Tävlingslicens utfärdat av SB&K är ett krav för att delta, alternativt licens från motsvarande förbund utanför SB&K, och ska visas upp innan tävling. Licensen ansöks online på www.budokampsport.se. Se till att ansöka i god tid!
I år har vi också parallellt tävling taolu, både traditionell och samtida(modern).

Tävlingen är sanktionerad av Svenska Kung fu & Wushu förbundet, som är ett underförbund till Svenska Budo & Kampsportsförbundet och RF.

Klass A och B
A-klass innebär fullkontakt och knock-out är tillåten. Erfarenhet av tävling på elitnivå genom placeringar i SM, internationellt eller andra motsvarande tävlingar.
B-klass innebär semi-kontakt och avsiktlig knock-out är ej tillåten.
Klassen öppen för alla och kräver ingen tidigare erfarenhet av tävling, däremot grundläggande erfarenhet av sparring och minst 2 års träning inom sanda/sanshou, kickboxning, MMA eller thaiboxning, med flera fullkontaktsporter.
Tidigare meriter skall uppges vid anmälan, som antal matcher med vinster, förluster och oavgjorda, samt inom vilken typ av tävling/sport. Felaktig information om tävlandens meriter kan leda till diskvalificering.
Arrangören har ansvar för matchmaking och förbehåller sig rätten att avgöra att matchningen ligger på en rimlig nivå både vad gäller klass och motstånd.
För frågor om klass kontakta arrangören.

Anmälan
Anmälan sker på www.sandacup.se
(anmälan öppnar 1 november, men maila gärna så snart intresse om deltagande finns för att underlätta för arrangörens planering på info@swi.se)
Anmälningsavgift 300 kr
Betalning sker till Stockholms Wushu Institut IF på
Swish: 123 321 98 39
eller
Plusgiro 171 28 59-6.
Sista anmälningsdag är tisdagen den 27 november.
Anmälningsavgiften ska vara arrangören tillhanda senast torsdagenden 30 november. Vid sen betalning fram till dagen innan tävlingsdagen är avgiften 400 kr.
Om ej motståndare finns vid lottningen återbetalas avgiften.
Tävlande med högst två coacher per klubb behöver ej betala inträde.
För fler än två coacher per klubb måste inträde erläggas för övriga.
Anmäl coacher vid anmälan.
Utrustning
Tävlande står själv för suspensoar och tandskydd. Arrangören tillhandahåller handskar och övriga skydd. Övrig utrustning är shorts och linne/t-shirt.

Invägning och registrering
Invägning och registrering kl  8:00 - 9:00 på tävlingsdagen i  Skanstullshallen
Arrangör: Stockholm Wushu & Kung fu IF (fd SWI).
För frågor om tävlingen kontakta
Gunnar: gunnar@swi.se
Peder: peder@swi.se
 
Klasser
A-klass – elit, fullkontakt
B-klass – amatör, semikontakt
Åldersklasser
UNGDOM (12-14 år)
JUNIOR (15-17 år)
VUXEN (18-35 år)
Viktklasser
 
HERRAR
48 kg klass (≤ 48 kg)
52 kg klass (> 48 kg - ≤ 52 kg)
56 kg klass (> 52 kg - ≤ 56 kg)
60 kg klass (> 56 kg - ≤ 60 kg)
65 kg klass (> 60 kg - ≤ 65 kg)
70 kg klass (> 65 kg - ≤ 70 kg)
75 kg klass (> 70 kg - ≤ 75 kg)
80 kg klass (> 75 kg - ≤ 80 kg)
85 kg klass (> 80 kg - ≤ 85 kg)
90 kg klass (> 85 kg - ≤ 90 kg)
Över 90 kg klass (> 90 kg)
 
DAMER
48 kg klass (≤ 48 kg)
52 kg klass (> 48 kg – ≤ 52 kg)
56 kg klass (> 52 - ≤ 56 kg)
60 kg klass (> 56 kg - ≤ 60 kg)
65 kg klass (> 60 kg - ≤ 65 kg)
70 kg klass (> 65 kg - ≤ 70 kg)
+70 kg klass (> 70 kg)
 
 
 
REGLER WUSHU-SANSHOU
(förenklad version; för fullständiga regler se www.svenskwushu.se)
 
Tävlingsstruktur: Cupform (inklusive ev round-robin vid tre deltagare i samma klass)
Antal ronder: Bäst av 3 x 2 minuter med 1 minuts vila. I varje rond utses vinnare av ronden.
Förbjuden träffyta: Huvudets baksida, nacken, ryggen, samt grenen.
Giltig träffyta: Huvudet, kroppens framsida och låren.


Förbjudna tekniker
20.1 Att attackera motståndaren med huvudet (sk. skallning), armbåge, knä eller att böja någon led mot dess naturliga rörelseriktning.
20.2 Kasta motståndaren med huvudet först eller att avsiktligt kasta någon för att skada dem.
20.3 Attackera fallen motståndarens huvud med spark.
20.4 Attackera/utföra teknik mot underliv.
 
Poäng
21.1 Två poäng
 Tävlande tilldelas två poäng när
21.1.1 motståndaren faller av plattformen/mattan för första gången i ronden.
21.1.2 motståndaren faller och tävlande själv förblir stående.
21.1.3 träffar motståndaren på kroppen eller huvudet med en spark.
21.1.4 motståndaren faller genom teknik där tävlande själv faller och omedelbart ställer sig upp som del i tekniken
21.1.5 motståndaren får ta påtvingad räkning
21.1.6 motståndaren får en varning
21.2 En poäng
En poäng tilldelas när
21.2.1 han träffar motståndare med ett slag.
21.2.2 han träffar motståndare på låret med en spark.
21.2.3 båda faller och motståndaren faller först.
21.2.4 motståndaren faller genom teknik där tävlande själv faller och inte ställer sig upp som del i tekniken
21.2.5 motståndaren är passiv i åtta sekunder och efter att ha blivit uppmanad att anfalla är passiv i ytterligare åtta sekunder.
21.2.6 motståndaren faller med flit och förblir liggande i minst tre sekunder.
21.2.7 motståndaren får en tillsägelse.
21.3 Ingen poäng
Inge poäng ges till någondera sidan när
21.3.1 ingen tydlig teknik synts och ingen uppenbart har träffats.
21.3.2 båda faller till golvet eller faller av plattformen samtidigt.
21.3.3 en tävlande faller till marken som en attack eller försvarsmetod.
21.3.4 tävlande träffar motståndaren i clinch. 

Ladda ner inbudan & tävlingsinfo här!