Taijiquan 太極拳

Jiping Wang, instruktör i Taijiquan

Taijiquan 太極拳, även kallat taichi, är ursprungligen en gammal kinesisk kampkonst som tränas mestadels i långsamma harmoniska former. Det har bidragit till att stilen ockå blivit populär idag över hela världen som en välgörande och hälsosam träningsform som passar alla, och inte kräver speciella fysiska förutsättningar för att kunna utövas.

Instruktör i Taijiquan är Jiping Wang, som har har en examen i Taijiquan från Beijing sports University. Stilen som lärs ut är YangShi 杨式

Träningen ingår i den vanliga terminsavgiften, men kan också tränas enskilt.
Pris enbart Taijiquan: 1500 kr för en termin (+100 kr medlemsskap per år).
Tid: Söndagar kl 15-16 t o m maj.
Anmäl er här!