Träningsavgifter

  • Vuxen: 2000 kr / termin   (från och med 20 år)
  • Student/ungdom: 1800 kr / termin (15–19 år, eller studerande)
  • Barn/ungdom (8–14 år): 1400 kr / termin
  • Enbart Taijiquan 1500 kr/ termin
  • Medlemsavgift 100 kr per helår


För student över 20 år gäller studentlegitimation.
Familjerabatt: 100 kr per familjemedlem.

Träningsavgiften faktureras efter andra träningstillfället
Alternativts kontant betalning innan träningen, på plats.

Plusgiro: 171 28 59-6

Swish: 123 321 98 39

Orgnummer: 802412-2007


Olbigatorisk intresseanmälan före provträning hittar du här!